Về Công Ty

Tầm nhìn

Là tập đoàn tiên phong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xanh và bền vững.

Sứ mệnh

Cung cấp cho thế giới các sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn và đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người.

Giá trị cốt lõi

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

+84 2383 532 632

 sales@nafoods.com

 www.nafoods.com