CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

+84 2383 532 632

sales@nafoods.com

www.nafoods.com