CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

 +84 2383 532 632

  sales@nafoods.com

  www.nafoods.com