Thông tin liên lạc

Họ và Tên

Email

Điện thoại liên lạc

Địa chỉ

Tiêu đề

Nội dung câu hỏi

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

+84 2383 532 632

sales@nafoods.com

www.nafoods.com