Thông báo cổ đôngThời gianTải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/201816/11/18Tải về
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành16/11/18Tải về
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức16/11/18Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu02/11/18Tải về
Đính chính thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 01/10/201825/10/18Tải về
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu24/10/18Tải về
Công bố thông tin Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 201624/10/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/201824/10/18Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Nafoods Group17/10/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/201801/10/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/201801/10/18Tải về
Organization and operation of Nafoods Group Joint Stock Company10/09/18Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nafoods Group01/08/18Tải về
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp30/07/18Tải về
Cung cấp thông tin quản trị của Công ty Cổ phần Nafoods Group20/07/18Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201820/07/18Tải về
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Nafoods Group04/07/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/201828/06/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/201809/06/18Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán30/05/18Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201824/05/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/201824/05/18Tải về
Công bố thông tin Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành22/05/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/201822/05/18Tải về
Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nafoods Group22/05/18Tải về
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty22/05/18Tải về
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành15/05/18Tải về
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức14/05/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/201828/04/18Tải về
Công bố thông tin06/04/18Tải về
Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên03/04/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/201830/03/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/201830/03/18Tải về
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động 201829/03/18Tải về
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức 201829/03/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/201816/01/18Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/201714/01/17Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/201728/12/17Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/201707/11/17Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/201728/08/17Tải về
Công bố thông tin chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 201731/07/17Tải về
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 201723/03/17Tải về
Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 201618/03/16Tải về
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/201531/12/15Tải về

NAFOODS GROUP JSC

 47 Nguyen Canh Hoan Street, Vinh City, Nghe An Province, Vietnam

+84 2383 532 632

sales@nafoods.com

  www.nafoods.com