Vietnamese
EngLish

Về công ty

Tầm nhìn

Là tập đoàn tiên phong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xanh và bền vững.

Sứ mệnh

Cung cấp cho thế giới các sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn và đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người.

Giá trị cốt lõi
Kiên định

Với chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp cạnh tranh toàn cầu.

Đội ngũ

Phát triển đội ngũ nhân sự trung thành, chuyên nghiệp gắn với văn hóa Nafoods.

Có trách nhiệm

Với khách hàng, cổ đông, người lao động, cộng đồng và môi trường.