Liên hệ với chúng tôi

Họ và tên

Công ty

Email

Số điện thoại

Chủ đề

Nội dung

Trụ sở chính

Tp. Vinh City

 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An
 +84 2383 532 632

Đối với hoạt động bán hàng & phát triển kinh doanh

 sales@nafoods.com
 info@nafoods.com

Văn phòng đại diện

Tp. Hồ Chí Minh

Số 1, đường 24B, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM
 +84 2822 288 988

Nhà máy sản xuất

Nhà máy Nasoco

 Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
 +84 272 367 9900

Nhà máy Naprod

 Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
 +84 2383 640 327