Giám Đốc Kiểm Soát Nội Bộ Và Quản Trị Rủi Ro

Toàn thời gian
Hồ Chí Minh
Đã đăng 7 months trước

. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
– Nhằm giảm rủi ro cho hệ thống quản lý và giúp tổ chức đạt được các mục tiêu
– Đảm bảo cho hoạt động Sản xuất kinh doanh được vận hành theo đúng điều lệ, quy chế, quy trình của Công ty và Pháp luật.
II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
• Tham mưu cho Tổng giám đốc về những bất hợp lý trong quá trình hoạt động của Công ty; phát huy những tiềm năng, lợi thế và giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa và xử lý những sai phạm, sự vụ (nếu có) do các cá nhân, phòng, ban, bộ phận, đơn vị thành viên trong quá trình hoạt động, quản lý – điều hành Công ty;
• Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên của Công ty … nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa những sai phạm, sự cố trong quá trình quản lý – điều hành Công ty; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SX-KD của Công ty;
• Quản lí, đôn đốc và triển khai thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;
• Chủ trì lập kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện chương trình hành động của ban kiểm soát nội bộ.
• Hoạch định mục tiêu, chiến lược, nội dung và phương thức hoạt động của ban kiểm soát nội bộ.
• Lường trước các nguy cơ gian lận, rủi ro liên quan đến hệ thống kiểm soát thanh tra nội bộ, phát hiện và đề xuất phương án xử lý sớm nhằm ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả.
• Chịu trách nhiệm nghiên cứu tính khả thi và đề xuất áp dụng các biện pháp/hệ thống quản lý tiên tiến, các phần mềm hỗ trợ, những cải tổ trong hệ thống quản lí.
• Chủ trì xây dựng các quy định, quy chế quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan liên quan tới hoạt động kiểm tra, kiểm soát
• Chỉ đạo phối hợp cùng các bộ phận chức năng thực hiện điều tra các vụ việc vi phạm, đề xuất xử lý sai phạm, nếu cần;
• Chủ trì phân công nhân sự của bộ phận theo dõi tình hình khắc phục sau kiểm tra.
• Quản lý trực tiếp các chuyên viên KSNB, đánh giá và đề xuất khen thưởng phù hợp theo qui chế khen thưởng của Công ty.
• Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc khác.

III. QUYỀN HẠN
– Đưa ra các quyết định liên quan tới công việc đang thực thi
– Ứng xử với các tình huống khác biệt với quy trình đã quy định
– Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.
– Đề xuất TGĐ hoặc Chủ tịch HĐQT về việc đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với chuyên viên KSNB.
IV. TRÁCH NHIỆM
– Chịu trách nhiệm đối với kết quả kiểm soát của ban kiểm soát.
– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của các văn bản được ký kết.
– Tuân thủ luật pháp, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực nghề nghiệp về kiểm soát nội bộ, các chính sách đã được Công ty quy định.
– Tuân thủ nguyên tắc bảo mật các số liệu, tài liệu đã được kiểm soát trừ khi có quyết định khác của TGĐ hoặc Chủ tịch HĐQT”

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

* Yêu cầu:
– Trình độ học vấn tối thiểu:Đại học (Chuyên ngành kinh tế, kiểm toán,Quản trị kinh doanh )
– Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 5 năm
– Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt
– Kiến thức: Kiến thức về kinh doanh, luật, kiểm toán
– Kiến thức đã được kiểm chứng về các tiêu chuẩn và quy trình kiểm toán, luật, quy tắc và quy định;
– Kỹ năng cần thiết
– Hiểu biết về hoạt động: SXKD của Công ty
– Kiến thức về kinh doanh”
– Kỹ năng chuyên môn
– Kỹ năng về kiểm soát, phân tích
• Khả năng thao tác với số lượng lớn dữ liệu và lập các báo cáo chi tiết;
• Khả năng tư duy tốt, nhạy bén với số liệu;”
– Kỹ năng quản lý
– Kỹ năng lập kế hoạch (thiết lập mục tiêu, xác định nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực và ngân sách, lập tiến độ…)
– Kỹ năng quản lý thực hiện công việc (giao mục tiêu, lập kế hoạch hành động, theo dõi giám sát, đánh giá, phản hồi kết quả công việc)
– Kỹ năng bổ trợ
– Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, đối nội, đối ngoại
– Kỹ năng làm việc nhóm
– Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
– Kỹ năng điều phối cuộc họp
– Kỹ năng lãnh đạo, động viên nhân viên
– Kỹ năng thuyết trình
* Thái độ
– Khách quan
– Cẩn trọng
– Kín đáo
– Trung thực và chính trực

PHÚC LỢI

 • Mức lương cứng từ: 40.000.000 – 100.000.000
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

THÔNG TIN KHÁC

 • Thời gian làm việc: Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần
 • Phúc lợi: Chính sách thưởng theo quý, năm, thưởng Esop, và các chương trình khác dành cho TOP100 của Công ty

Thông tin thêm

Ngành nghềkiểm toán/kiểm soát, Xuất nhập khẩu
Thời hạn ứng tuyển11/08/2022
Số lượng tuyển1
Cách ứng tuyểnỨng tuyển qua email tuyendung@nafoods.com hoặc ứng tuyển trực tuyến bằng biểu mẫu bên dưới

Ứng tuyển trực tuyến

A valid email address is required.
A valid phone number is required.